اطلاعات ۷۴ میلیون ایرانی در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,اطلاعات ۷۴ میلیون ایرانی در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,اطلاعات ۷۴ میلیون ایرانی در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شد