او که سرطان داشت و گلوله خورده بود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,او که سرطان داشت و گلوله خورده بود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,او که سرطان داشت و گلوله خورده بود