ذوالنور: دعوای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حرف مفت است / همه روسای جمهور ادوار ما به عذاب الهی خواهند سوخت / فرقی بین احمدی نژاد و خاتمی و روحانی نیست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ذوالنور: دعوای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حرف مفت است / همه روسای جمهور ادوار ما به عذاب الهی خواهند سوخت / فرقی بین احمدی نژاد و خاتمی و روحانی نیست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ذوالنور: دعوای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حرف مفت است / همه روسای جمهور ادوار ما به عذاب الهی خواهند سوخت / فرقی بین احمدی نژاد و خاتمی و روحانی نیست