واکنش دفتر منتجب نیا به ادعای قائم مقامی الیاس حضرتی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,واکنش دفتر منتجب نیا به ادعای قائم مقامی الیاس حضرتی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,واکنش دفتر منتجب نیا به ادعای قائم مقامی الیاس حضرتی