همایون شجریان اجرای کنسرت های خود را تا بهبودی اوضاع زندگی مردم به تعویق انداخت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,همایون شجریان اجرای کنسرت های خود را تا بهبودی اوضاع زندگی مردم به تعویق انداخت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,همایون شجریان اجرای کنسرت های خود را تا بهبودی اوضاع زندگی مردم به تعویق انداخت