انتقاد عارف از نحوه مدیریت سیستم ارزی کشور: در جلسات رسمی برخی مقامات اجرایی ،افرادی از خود سلب مسئولیت می‌کنند/به گونه‌ای عمل نکنیم که اعتماد مردم به مسئولین و حکومت سلب شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتقاد عارف از نحوه مدیریت سیستم ارزی کشور: در جلسات رسمی برخی مقامات اجرایی ،افرادی از خود سلب مسئولیت می‌کنند/به گونه‌ای عمل نکنیم که اعتماد مردم به مسئولین و حکومت سلب شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتقاد عارف از نحوه مدیریت سیستم ارزی کشور: در جلسات رسمی برخی مقامات اجرایی ،افرادی از خود سلب مسئولیت می‌کنند/به گونه‌ای عمل نکنیم که اعتماد مردم به مسئولین و حکومت سلب شود