سردار جلالی: در حادثه کازرون با فتوشاپ تصاویری از نقاط مختلف جهان مانند مصر و بحرین را به شهرهای ایران مرتبط می‌کردند / تشکیل حکومتی در دل حکومت دیگر و تضعیف اختیارات حکومت مرکزی و قراردادن مردم روبه‌روی حکومت مرکزی از جمله ویژگیهای شبکه‌های اجتماعی است / اِشراف یک شبکه اجتماعی بر کل مردم حتما حرام است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سردار جلالی: در حادثه کازرون با فتوشاپ تصاویری از نقاط مختلف جهان مانند مصر و بحرین را به شهرهای ایران مرتبط می‌کردند / تشکیل حکومتی در دل حکومت دیگر و تضعیف اختیارات حکومت مرکزی و قراردادن مردم روبه‌روی حکومت مرکزی از جمله ویژگیهای شبکه‌های اجتماعی است / اِشراف یک شبکه اجتماعی بر کل مردم حتما حرام است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سردار جلالی: در حادثه کازرون با فتوشاپ تصاویری از نقاط مختلف جهان مانند مصر و بحرین را به شهرهای ایران مرتبط می‌کردند / تشکیل حکومتی در دل حکومت دیگر و تضعیف اختیارات حکومت مرکزی و قراردادن مردم روبه‌روی حکومت مرکزی از جمله ویژگیهای شبکه‌های اجتماعی است / اِشراف یک شبکه اجتماعی بر کل مردم حتما حرام است