در پست هافبک دفاعی امید ابراهیمی و سعید عزت اللهی به ترتیب در جایگاه ۱۷ و ۱۹ از نگاه نشریه بلیچر ریپورت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,در پست هافبک دفاعی امید ابراهیمی و سعید عزت اللهی به ترتیب در جایگاه ۱۷ و ۱۹ از نگاه نشریه بلیچر ریپورت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,در پست هافبک دفاعی امید ابراهیمی و سعید عزت اللهی به ترتیب در جایگاه ۱۷ و ۱۹ از نگاه نشریه بلیچر ریپورت