معین: مردم درد دارند و این قابل چشم پوشی نیست / خطر جدی از دورن کشور است نه از بیرون مرزها / دولت روحانی حلقه بسته‌ای است که نه مشورت می‌کند و نه مشورت می‌پذیرد! / اصلاح طلبان و اصولگرایان برای برون رفت از مشکلات مردم بیانیه‌ای مشترک منتشر کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,معین: مردم درد دارند و این قابل چشم پوشی نیست / خطر جدی از دورن کشور است نه از بیرون مرزها / دولت روحانی حلقه بسته‌ای است که نه مشورت می‌کند و نه مشورت می‌پذیرد! / اصلاح طلبان و اصولگرایان برای برون رفت از مشکلات مردم بیانیه‌ای مشترک منتشر کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,معین: مردم درد دارند و این قابل چشم پوشی نیست / خطر جدی از دورن کشور است نه از بیرون مرزها / دولت روحانی حلقه بسته‌ای است که نه مشورت می‌کند و نه مشورت می‌پذیرد! / اصلاح طلبان و اصولگرایان برای برون رفت از مشکلات مردم بیانیه‌ای مشترک منتشر کنند