آیت الله جنتی: شرایط ما نسبتا سنگین است / اگر یک روز این نظام برود، باید بدانند دشمن چه بر سر ما می آورد، با دین و اخلاق و کشور چه می کنند؟ / حتی اگر فقط به فکر خودمان هم بودیم باید در سوریه حاضر می‌شدیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آیت الله جنتی: شرایط ما نسبتا سنگین است / اگر یک روز این نظام برود، باید بدانند دشمن چه بر سر ما می آورد، با دین و اخلاق و کشور چه می کنند؟ / حتی اگر فقط به فکر خودمان هم بودیم باید در سوریه حاضر می‌شدیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آیت الله جنتی: شرایط ما نسبتا سنگین است / اگر یک روز این نظام برود، باید بدانند دشمن چه بر سر ما می آورد، با دین و اخلاق و کشور چه می کنند؟ / حتی اگر فقط به فکر خودمان هم بودیم باید در سوریه حاضر می‌شدیم