محمد مهاجری: تنها برنامه دیدنی تلویزیون کارتون است / اخبار به کنار، دیگر سریال های صدا و سیما هم دیده نمی شود / صدا و سیما خود را در حد یک دکه سیاسی تنزل داده است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محمد مهاجری: تنها برنامه دیدنی تلویزیون کارتون است / اخبار به کنار، دیگر سریال های صدا و سیما هم دیده نمی شود / صدا و سیما خود را در حد یک دکه سیاسی تنزل داده است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محمد مهاجری: تنها برنامه دیدنی تلویزیون کارتون است / اخبار به کنار، دیگر سریال های صدا و سیما هم دیده نمی شود / صدا و سیما خود را در حد یک دکه سیاسی تنزل داده است