واکنش اصولگرایان به حمله رسایی به سردار سلیمانی / کسانی که متحجر دینی هستند، بصیرت انقلابی ندارند و تاریخ مصرفشان تمام شده, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,واکنش اصولگرایان به حمله رسایی به سردار سلیمانی / کسانی که متحجر دینی هستند، بصیرت انقلابی ندارند و تاریخ مصرفشان تمام شده, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,واکنش اصولگرایان به حمله رسایی به سردار سلیمانی / کسانی که متحجر دینی هستند، بصیرت انقلابی ندارند و تاریخ مصرفشان تمام شده