نویسنده “حسن روحانی در یک نگاه”: روحانی اگر تایید صلاحیت نمی‌شد کشور را به آشوب می‌کشاند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نویسنده “حسن روحانی در یک نگاه”: روحانی اگر تایید صلاحیت نمی‌شد کشور را به آشوب می‌کشاند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نویسنده “حسن روحانی در یک نگاه”: روحانی اگر تایید صلاحیت نمی‌شد کشور را به آشوب می‌کشاند