نویسنده “حسن روحانی در یک نگاه”: روحانی در انتخابات ۹۶ ابتدا رد صلاحیت شد ولی شورای نگهبان را تهدید کرد / روحانی اگر تایید صلاحیت نمی‌شد کشور را به آشوب می‌کشاند / شورای نگهبان به دلیل تخلفات زیاد روحانی نمی‌خواست او را تایید کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نویسنده “حسن روحانی در یک نگاه”: روحانی در انتخابات ۹۶ ابتدا رد صلاحیت شد ولی شورای نگهبان را تهدید کرد / روحانی اگر تایید صلاحیت نمی‌شد کشور را به آشوب می‌کشاند / شورای نگهبان به دلیل تخلفات زیاد روحانی نمی‌خواست او را تایید کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نویسنده “حسن روحانی در یک نگاه”: روحانی در انتخابات ۹۶ ابتدا رد صلاحیت شد ولی شورای نگهبان را تهدید کرد / روحانی اگر تایید صلاحیت نمی‌شد کشور را به آشوب می‌کشاند / شورای نگهبان به دلیل تخلفات زیاد روحانی نمی‌خواست او را تایید کند