جوابیه شرکت «فجر اعتبار» به اصلاحات نیوز درباره شفاف سازی رابطه این شرکت و استاندار کردستان + نامه و اسناد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جوابیه شرکت «فجر اعتبار» به اصلاحات نیوز درباره شفاف سازی رابطه این شرکت و استاندار کردستان + نامه و اسناد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جوابیه شرکت «فجر اعتبار» به اصلاحات نیوز درباره شفاف سازی رابطه این شرکت و استاندار کردستان + نامه و اسناد