وام ضروری به ۴۰۰ هزار بازنشسته پرداخت می شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وام ضروری به ۴۰۰ هزار بازنشسته پرداخت می شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وام ضروری به ۴۰۰ هزار بازنشسته پرداخت می شود