مدیران در هزینه های حمل و نقل اضافی صرفه جویی کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مدیران در هزینه های حمل و نقل اضافی صرفه جویی کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مدیران در هزینه های حمل و نقل اضافی صرفه جویی کنند