کریمی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کریمی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کریمی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران شد