مخالفت صریح «وزیر اطلاعات» با دستگیری فعالان اقتصادی / نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت / اذیت و آزار دادن مردم در فضای مجازی که در شأن جامعه ایمانی نیست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مخالفت صریح «وزیر اطلاعات» با دستگیری فعالان اقتصادی / نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت / اذیت و آزار دادن مردم در فضای مجازی که در شأن جامعه ایمانی نیست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مخالفت صریح «وزیر اطلاعات» با دستگیری فعالان اقتصادی / نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت / اذیت و آزار دادن مردم در فضای مجازی که در شأن جامعه ایمانی نیست