سود سهام عدالت متوفیان تا سال ۹۵ از امروز به حساب وراث قانونی آنها واریز می شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سود سهام عدالت متوفیان تا سال ۹۵ از امروز به حساب وراث قانونی آنها واریز می شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سود سهام عدالت متوفیان تا سال ۹۵ از امروز به حساب وراث قانونی آنها واریز می شود