علی مطهری: فیفا بی عدالتی استفاده از بازیکنان سایر کشورها را رفع کند / فقط برزیل و آرژانتین واقعا تیم ملی هستند / متاسفانه برزیل با وجود استحقاق پیروزی به تیم چند ملیتی بلژیک باخت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی مطهری: فیفا بی عدالتی استفاده از بازیکنان سایر کشورها را رفع کند / فقط برزیل و آرژانتین واقعا تیم ملی هستند / متاسفانه برزیل با وجود استحقاق پیروزی به تیم چند ملیتی بلژیک باخت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی مطهری: فیفا بی عدالتی استفاده از بازیکنان سایر کشورها را رفع کند / فقط برزیل و آرژانتین واقعا تیم ملی هستند / متاسفانه برزیل با وجود استحقاق پیروزی به تیم چند ملیتی بلژیک باخت