ذوالنور: هر وقت یقه‌مان را گرفتند اسناد ۲۵۰۰ گرین کارت اهداییِ اوباما را رو می‌کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ذوالنور: هر وقت یقه‌مان را گرفتند اسناد ۲۵۰۰ گرین کارت اهداییِ اوباما را رو می‌کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ذوالنور: هر وقت یقه‌مان را گرفتند اسناد ۲۵۰۰ گرین کارت اهداییِ اوباما را رو می‌کنیم