با حذف برزیل و اروگوئه، برای چهارمین دوره متوالی یک تیم اروپایی قهرمان جام جهانی خواهد بود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,با حذف برزیل و اروگوئه، برای چهارمین دوره متوالی یک تیم اروپایی قهرمان جام جهانی خواهد بود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,با حذف برزیل و اروگوئه، برای چهارمین دوره متوالی یک تیم اروپایی قهرمان جام جهانی خواهد بود