جدول فهرست ۲۰ کشور دارای تراز تجاری مثبت با ایران, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جدول فهرست ۲۰ کشور دارای تراز تجاری مثبت با ایران, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جدول فهرست ۲۰ کشور دارای تراز تجاری مثبت با ایران