غفوری فرد،عضو شورای مرکزی مؤتلفه: صداوسیما مردم را ناامید می کند /رئیس‌جمهور،‌ رئیس کل مملکت است و همه وظیفه داریم به ایشان کمک کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,غفوری فرد،عضو شورای مرکزی مؤتلفه: صداوسیما مردم را ناامید می کند /رئیس‌جمهور،‌ رئیس کل مملکت است و همه وظیفه داریم به ایشان کمک کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,غفوری فرد،عضو شورای مرکزی مؤتلفه: صداوسیما مردم را ناامید می کند /رئیس‌جمهور،‌ رئیس کل مملکت است و همه وظیفه داریم به ایشان کمک کنیم