استیضاح نظم اقتصاد را برهم می‌زند / وزارت نیرو و اقتصاد موفق‌ترین بودند / ۸۳ درصد از فعالان بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که « عامل بی‌ثباتی مالی اقتصاد ایران را کدام وزارت‌خانه می‌دانید؟» از بانک مرکزی یاد کرده‌اند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,استیضاح نظم اقتصاد را برهم می‌زند / وزارت نیرو و اقتصاد موفق‌ترین بودند / ۸۳ درصد از فعالان بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که « عامل بی‌ثباتی مالی اقتصاد ایران را کدام وزارت‌خانه می‌دانید؟» از بانک مرکزی یاد کرده‌اند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,استیضاح نظم اقتصاد را برهم می‌زند / وزارت نیرو و اقتصاد موفق‌ترین بودند / ۸۳ درصد از فعالان بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که « عامل بی‌ثباتی مالی اقتصاد ایران را کدام وزارت‌خانه می‌دانید؟» از بانک مرکزی یاد کرده‌اند