پاسخ وزیر ارتباطات به پیام یک شهروند: این، کلاهبرداری است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پاسخ وزیر ارتباطات به پیام یک شهروند: این، کلاهبرداری است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پاسخ وزیر ارتباطات به پیام یک شهروند: این، کلاهبرداری است