ظریف: دو روز پیش بسته ای دریافت کردیم که رئیس جمهور گفت کافی نیست / اروپایی‌ها برنامه‌های خود در حوزه بانکی و نفتی را توضیح دادند/ تأکید بر اجرای برنامه‌ها پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ظریف: دو روز پیش بسته ای دریافت کردیم که رئیس جمهور گفت کافی نیست / اروپایی‌ها برنامه‌های خود در حوزه بانکی و نفتی را توضیح دادند/ تأکید بر اجرای برنامه‌ها پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ظریف: دو روز پیش بسته ای دریافت کردیم که رئیس جمهور گفت کافی نیست / اروپایی‌ها برنامه‌های خود در حوزه بانکی و نفتی را توضیح دادند/ تأکید بر اجرای برنامه‌ها پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا