دیپلمات اروپایی: به پیشرفت‌هایی شامل «تضمین بخش‌هایی از فروش نفت» دست یافته‌ایم / ظریف: انتظار دارم همتایانم بجای قول‌های بزرگ و نامشخص، تعهداتی روشن و قابل اجرا بدهند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دیپلمات اروپایی: به پیشرفت‌هایی شامل «تضمین بخش‌هایی از فروش نفت» دست یافته‌ایم / ظریف: انتظار دارم همتایانم بجای قول‌های بزرگ و نامشخص، تعهداتی روشن و قابل اجرا بدهند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دیپلمات اروپایی: به پیشرفت‌هایی شامل «تضمین بخش‌هایی از فروش نفت» دست یافته‌ایم / ظریف: انتظار دارم همتایانم بجای قول‌های بزرگ و نامشخص، تعهداتی روشن و قابل اجرا بدهند