فلاحت پیشه: نقش اروپا در تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF مثبت بود / امیدواریم این نقش را در مذاکرات دیگر ادامه دهند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فلاحت پیشه: نقش اروپا در تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF مثبت بود / امیدواریم این نقش را در مذاکرات دیگر ادامه دهند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فلاحت پیشه: نقش اروپا در تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF مثبت بود / امیدواریم این نقش را در مذاکرات دیگر ادامه دهند