فرانسه: بعید است بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران تا پیش از نوامبر آماده شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فرانسه: بعید است بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران تا پیش از نوامبر آماده شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فرانسه: بعید است بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران تا پیش از نوامبر آماده شود