دستور مهم رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دستور مهم رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دستور مهم رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز