روحانی: ایران خواهان جبران خروج آمریکا از برجام توسط ۵ کشور طرف مذاکره است / بسته پیشنهادی اروپا درباره ادامه روند همکاری‌ها در برجام دربرگیرنده همه خواسته‌های ما نیست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: ایران خواهان جبران خروج آمریکا از برجام توسط ۵ کشور طرف مذاکره است / بسته پیشنهادی اروپا درباره ادامه روند همکاری‌ها در برجام دربرگیرنده همه خواسته‌های ما نیست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: ایران خواهان جبران خروج آمریکا از برجام توسط ۵ کشور طرف مذاکره است / بسته پیشنهادی اروپا درباره ادامه روند همکاری‌ها در برجام دربرگیرنده همه خواسته‌های ما نیست