عضو فراکسیون امید: تنها در سال ۹۶ بیش از ۶/۳ میلیارد یورو ارز از کشور توسط افراد خاص خارج شده و کالایی هم بابت آن وارد نشده است! / رانت خواری و ویژه خواری اعتماد اجتماعی را سوزانده است / گرچه مجلس حکم ناظر را دارد، اما نه قدرت اجرایی دارد و نه قدرت قضایی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عضو فراکسیون امید: تنها در سال ۹۶ بیش از ۶/۳ میلیارد یورو ارز از کشور توسط افراد خاص خارج شده و کالایی هم بابت آن وارد نشده است! / رانت خواری و ویژه خواری اعتماد اجتماعی را سوزانده است / گرچه مجلس حکم ناظر را دارد، اما نه قدرت اجرایی دارد و نه قدرت قضایی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عضو فراکسیون امید: تنها در سال ۹۶ بیش از ۶/۳ میلیارد یورو ارز از کشور توسط افراد خاص خارج شده و کالایی هم بابت آن وارد نشده است! / رانت خواری و ویژه خواری اعتماد اجتماعی را سوزانده است / گرچه مجلس حکم ناظر را دارد، اما نه قدرت اجرایی دارد و نه قدرت قضایی