آیت الله بیات زنجانی: تخصیص دادن ارز دولتی برای حجاج معلوم نیست مشروع باشد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آیت الله بیات زنجانی: تخصیص دادن ارز دولتی برای حجاج معلوم نیست مشروع باشد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آیت الله بیات زنجانی: تخصیص دادن ارز دولتی برای حجاج معلوم نیست مشروع باشد