همیاری مسعود شجاعی برای تخلیه مخازن آب در روستاهای اطراف آبادان + فیلم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,همیاری مسعود شجاعی برای تخلیه مخازن آب در روستاهای اطراف آبادان + فیلم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,همیاری مسعود شجاعی برای تخلیه مخازن آب در روستاهای اطراف آبادان + فیلم