هر مدیر و کارمند دولتی اصلاحات را از خودش شروع کند تا رفاه و اعتماد مردم به دست آید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,هر مدیر و کارمند دولتی اصلاحات را از خودش شروع کند تا رفاه و اعتماد مردم به دست آید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,هر مدیر و کارمند دولتی اصلاحات را از خودش شروع کند تا رفاه و اعتماد مردم به دست آید