فحاشی عضو جبهه پایداری به رئیس جمهور و متلک پرانی به سردار سلیمانی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فحاشی عضو جبهه پایداری به رئیس جمهور و متلک پرانی به سردار سلیمانی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فحاشی عضو جبهه پایداری به رئیس جمهور و متلک پرانی به سردار سلیمانی