احتمال اعدام وزیر سابق اسرائیلی به جرم جاسوسی برای ایران / «گونن سگو» دو بار به ایران سفر کرده بود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,احتمال اعدام وزیر سابق اسرائیلی به جرم جاسوسی برای ایران / «گونن سگو» دو بار به ایران سفر کرده بود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,احتمال اعدام وزیر سابق اسرائیلی به جرم جاسوسی برای ایران / «گونن سگو» دو بار به ایران سفر کرده بود