وزیر به حل مشکل کاغذ مطبوعات امید دارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر به حل مشکل کاغذ مطبوعات امید دارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر به حل مشکل کاغذ مطبوعات امید دارد