پرونده‌سازی یک سایت خبری برای اصلاح‌طلبان / قرار دادن «نظرات» در دهان «سوژه‌ها» صورت می‌گیرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پرونده‌سازی یک سایت خبری برای اصلاح‌طلبان / قرار دادن «نظرات» در دهان «سوژه‌ها» صورت می‌گیرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پرونده‌سازی یک سایت خبری برای اصلاح‌طلبان / قرار دادن «نظرات» در دهان «سوژه‌ها» صورت می‌گیرد