توئیت عضو شورای شهر درباره رفتار نامناسب ماموران انضباط شهری و درگیری با فردی که پسماند جمع می‌کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توئیت عضو شورای شهر درباره رفتار نامناسب ماموران انضباط شهری و درگیری با فردی که پسماند جمع می‌کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توئیت عضو شورای شهر درباره رفتار نامناسب ماموران انضباط شهری و درگیری با فردی که پسماند جمع می‌کرد