نامه سردار سلیمانی به روحانی: بیانات ارزشمندتان نسبت به رژیم صهیونیستی مایه افتخار است / این همان دکتر روحانی است که می‌شناختیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نامه سردار سلیمانی به روحانی: بیانات ارزشمندتان نسبت به رژیم صهیونیستی مایه افتخار است / این همان دکتر روحانی است که می‌شناختیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نامه سردار سلیمانی به روحانی: بیانات ارزشمندتان نسبت به رژیم صهیونیستی مایه افتخار است / این همان دکتر روحانی است که می‌شناختیم