ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده و تاریخی ممنوع شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده و تاریخی ممنوع شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده و تاریخی ممنوع شد