بازار ثانویه کار خود را آغاز کرد/ ارز به صورت فیزیکی ارائه نمی‌شود/ برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,بازار ثانویه کار خود را آغاز کرد/ ارز به صورت فیزیکی ارائه نمی‌شود/ برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,بازار ثانویه کار خود را آغاز کرد/ ارز به صورت فیزیکی ارائه نمی‌شود/ برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم