وضعیت ناوگان اتوبوسرانی خوب نیست/ عمر ۱۱تا ۱۵ ساله ۳۲۰۰ اتوبوس شرکت واحد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وضعیت ناوگان اتوبوسرانی خوب نیست/ عمر ۱۱تا ۱۵ ساله ۳۲۰۰ اتوبوس شرکت واحد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وضعیت ناوگان اتوبوسرانی خوب نیست/ عمر ۱۱تا ۱۵ ساله ۳۲۰۰ اتوبوس شرکت واحد