تخلفات در استقلال و پرسپولیس باید مشخص شود / چسبندگی به استقلال و پرسپولیس مانع خصوصی‌سازی شده است/ پرسپولیس و استقلال کی از موضوعات همیشه مطرح در ورزش است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تخلفات در استقلال و پرسپولیس باید مشخص شود / چسبندگی به استقلال و پرسپولیس مانع خصوصی‌سازی شده است/ پرسپولیس و استقلال کی از موضوعات همیشه مطرح در ورزش است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تخلفات در استقلال و پرسپولیس باید مشخص شود / چسبندگی به استقلال و پرسپولیس مانع خصوصی‌سازی شده است/ پرسپولیس و استقلال کی از موضوعات همیشه مطرح در ورزش است