دولت به قواعد اقتصاد بی‌توجه نیست/ متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار گرفت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دولت به قواعد اقتصاد بی‌توجه نیست/ متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار گرفت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دولت به قواعد اقتصاد بی‌توجه نیست/ متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار گرفت