زهر خشکسالی بر جان مردم جنوب, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,زهر خشکسالی بر جان مردم جنوب, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,زهر خشکسالی بر جان مردم جنوب