هنوز تفاهمنامه ها با شرکای خارجی برقرار است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,هنوز تفاهمنامه ها با شرکای خارجی برقرار است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,هنوز تفاهمنامه ها با شرکای خارجی برقرار است